top of page
criolipolisis.jpg

LA CRIOLIPOLISI

La criolipolisi és una tècnica que elimina les cèl·lules adiposes mitjançant el refredament A -8ºC amb la tecnologia Cooltech.

Elimina amb molta eficàcia el greix localitzat. Els diferents aplicadors s'adapten a cada zona (més corba, més petita o gran, superfícies planes…). Indicat per:

Cara interna de les cuixes, Malucs,  Abdomen superior, Abdomen inferior,Braços, Flancs, Papada, Glutis, Plec axil·lar, Genolls, Coll...I totes les zones on el greix estigui acumulat i la màquina pugui succionar-la i no es tracti de flacciditat.

La durada de la sessió és de 70 minuts i el cos  elimina de manera natural aquest texit adipós sense dolor.

La criolipolisis es  una técnica que elimina  las células adiposas mediante enfriamiento a -8ºC con la tecnología Cooltech. Elimina com mucha eficacia la grasa localizada. Los diferentes aplicadores permiten adaptarse a cualquier zona (más curva, pequeña o grande y superficies planas...) Indicado para:

Cara interna de las piernas, Muslos,  Abdomen superior, Abdomen inferior, Brazos, Flancos, Papada, Glúteos, Pligue axilar, RodillasCuello..y todas las zoanas donde la grasa esté acumulada y la máquina pueda succionarla y no esté la piel flácida.

La sesión dura 70 minutos y el cuerpo eliminará de manera natural este tejido graso sin dolor.

CRIOLIPOLISI / Criolipólisis
gallery-Remodelacio%CC%81n-Corporal-1_edited.jpg

LPG ENDERMOLOGIE

L'Endermologie, més conegut com LPG, és una tècnica de lipomassatge tissular mecanitzat que allibera el greix persistent, elimina la cel·lulitis, reafermant la pell i esculpint la forma del teu cos mentre estimula la circulació i el retorn de líquids.  S'adapta a la sensibilitat de la pell del pacient i  és molt agradable. 

Funciona aplicant un massatge amb un capçal especial que aspira i succiona la pell estimulant el teixit i la limfa en profunditat.  Permet remodelar tot el cos i els resultats són visibles a partir de la primera sessió, però és desitjable fer-ne grups de 10 sessions per aconseguir  resultats òptims. 

 

Endermologie, más conocido como LPG es una técnica de lipomasaje tisular mecanizado que libera la grasa más persistente, elimina la celulitis, reafirma la piel y esculpe la forma de tu cuerpo mientras estimula la circulación y el retorno de líquidos. Se adapta a la sensibilidad de la piel del paciente y es muy agradable.

Funciona aplicando un masaje con un cabezal especial que aspira y succiona la piel estimulando el tejido y la linfa en profundidad. Permite remodelar cuerpo con resultados visibles a partir de la primera sesión, pero es deseable realizar grupos de 10 sesiones para conseguir resultados óptimos.

https://www.pecatsvenials.com/post/lpg-alliance-est%C3%A9tica-y-salud-combinados

LPG / Lpg
reaction-treatment-thigh.jpg

REACTION RADIOFREQÜÈNCIA

Reaction™ combina la radiofreqüència i el buit de la més alta tecnologia i  ha estat dissenyada per tractar la cel·lulitis més profunda mentre reforça les fibres de col·làgen  i elastina de la pell, deixant-la més llisa i millorant el tó muscular. Reaferma i remodela la silueta i és molt eficaç per combatre el greix localitzat a abdomen, cames i glutis.

Reaction™ combina la radiofrecuencia y el vacío por succión de la más  alta tecnología y ha estado diseñada para tratar la celulitis más profunda mientras refuerza las fibras de colágeno y elastina de la piel, que quedará más lisa, y mejorando el tono muscular. Reafirma y remodela la silueta y es muy eficaz para combatir la grasa localizada en abdomen, piernas y glúteos.

 

 

 

REACTION / Reaction
INDIBA_ABDOMEN.jpg

INDIBA 

INDIBA™ és una radiofreqüència única que mitjançant moviments iònics regenera les cèl·lules amb resultats únics. Es pot utilitzar tant a rostre com a tot el cos amb infinitud d'aplicacions remodeladores, rejuvenidores i també de rehabilitació, sent utilitzada habitualment en tècniques regenerants i terapèutiques. 

INDIBA™ es una radiofrecuencia innovadora que mediante movimientos iónicos regenera las células con resultados únicos. Se puede utilitzar tanto en rostro como en todo el cuerpo con infinidad de aplicaciones remodeladoras, rejuvenecedoras y también en rehabilitación, siendo utilizada habitualmente en técnicas regenerantes y terapéuticas.

 

INDIBA / Indiba
PRESSOTERÀPIA / Presoterapia
ballancer-1-440x500.png

PRESSOTERÀPIA BALLANCER

BALLANCER™ és una Pressoteràpia mèdica que realitza un massatge mitjançant suaus compressions amb pressió d'aire. És recomanat per estimular la circulació, l'oxigenació del cos i drenar toxines, activant el funcionament del nostre sistema limfàtic. Redueix l'imflor de turmells i cames, disminueix l'hipertensió i millora la circulació venosa i arterial. 

BALLANCER™ es una Presoterapia médica que realiza un masaje mediante suaves compresiones con presión de aire. Está recomendada para estimular la circulación, oxigenar el cuerpo y drenar toxinas, activando el funcionamiento de nuestro sistema linfático. Reduce la inflamación de tobillos y piernas, disminuye la hipertensión y mejora la circulación venosa  y arterial.

 

bottom of page